pad van licht

de innerlijke weg verbeeld en verwoord

Voor wie als gevoelige mens het pad van licht loopt, weet dat er een innerlijke weg is rijk van ervaring, symboliek en betekenis. Een weg ook die zich maar moeilijk laat kennen, verwoorden en delen met de buitenwereld. Toch voelt ook alles wat je innerlijk ervaart zo echt en waar en voel je daar jouw diepe verbinding mee.

 

De afgelopen jaren heb ik een intens innerlijke weg vol hobbels en tegenstrijdigheden gelopen.

Mijn lichaam toonde zich vaak kwetsbaar, krachteloos en uit balans.

Hoe teer dit proces voor me was, werd me door de jaren heen steeds duidelijker.

Nu zie en ervaar ik steeds meer dat het licht van mijn gevoelige ziel zich wil gronden op aarde.

 

Toen ik midden in dit intense innerlijke transformatieproces zat voelde ik de roep van mijn ziel om dit innerlijk proces te verbeelden en te verwoorden.
Regelmatig ging ik in stilte zitten en lieten zich in afstemming op mijn hogere zelf prachtige teksten inspreken. Een deel van deze gechannelde teksten heb ik de afgelopen jaren al gedeeld via PAD VAN LICHT. In maart 2018 hield ik even een pas op de plaats.
Nu wil er een verdieping en vervolg in het delen plaatsvinden.
PAD VAN LICHT wil nu verder vorm krijgen.


Ik luister nu naar hoe deze vorm zich wil tonen aan de buitenwereld.

Het is mijn verlangen om Jou in mijn teksten en creaties mee te nemen, zodat je steun ondervindt bij je eigen innerlijke transformatieproces. Ik wil je handvatten aanreiken om aan jouw innerlijke weg betekenis te geven. Ik ga je inspireren hoe je je eigen weg kleurrijk creatief kunt vormgeven en bied je persoonlijke begeleiding op maat. Het is mijn doel dat ook jij jouw licht gaat leven.

 


Als mens Jacinta was ik soms aardig de weg kwijt. Het oude werkte niet meer, het nieuwe was er nog niet.

Het was een innerlijke weg vol hobbels en tegenstrijdigheden, waarbij ik regelmatig het gevoel had dat alles me uit handen genomen werd.

 

Gelukkig was daar ook de verbinding met de ziel Jacinta.
Via mijn hogere zelf ervoer ik de diepgang en wijsheid van de innerlijke weg die ik liep en nog steeds bewandel.

 

Jou hierin voorgaan en inspireren is mijn diepe zielswens die ik via PAD VAN LICHT met je ga vormgeven.is dit iets voor mij?

 • je bent een zoekend, sensitief en gevoelig mens, die er naar verlangt om meer vanuit haar ziel te leven
 • je wilt graag bijdragen aan de wereld door al jouw natuurlijke talenten en vaardigheden steeds meer in te zetten
 • je hebt de neiging om jezelf terug te houden van het grote toneel, dat stemt je ontevreden
 • tegelijk voel je een kracht die op springen staat om wel van je te laten horen
 • je bent soms onzeker hoe dit te doen en hoe hier vorm aan te geven.
 • dit verwart en verontrust je en je zoekt inspiratie voor wat je drijft en bezielt
 • je staat op een kruispunt, keerpunt of kantelpunt in je leven, de reden hiervan kan veelkleurig zijn
 • je verlangt naar jouw hemel op aarde, je voelt je een lichtwerker
 • heling, bezieling, lichtwerk, creativiteit, schoonheid, kleur en de natuur hebben je belangstelling
 • tijd voor bezinning over wat je drijft, een moment voor jezelf, leven met en vanuit de natuur en aandacht voor creatieve bewustwording is een belangrijk iets voor je.
 • uit ervaring weet je dat je hier heel erg blij van wordt omdat het je dichter bij jeZelf brengt
 • in je dagelijks leven is daar echter nauwelijks ruimte voor of je gunt je door de hectiek van alledag er de tijd niet voor
 • door je aan te sluiten bij de groep is zielsvoeding altijd voor jou voorhanden, in wat voor levenssituatie je ook vertoeft
 • je verbinden met een groep van gelijkgestemden geeft je inspiratie door het jaar heen
 • samen is meer dan alleen, samen staan we sterk.
 • er is aandacht voor algemene thema's waar je jezelf in zult herkennen en in een besloten setting kunt delen met anderen.
 • je wordt uitgenodigd je meer te verbinden met natuursymboliek, het volgen van de tekens, het verbinden met de bron van licht, kracht, liefde in jezelf en om je heen
 • de onderwerpen nodigen je uit om regelmatig even stil te staan bij dat wat echt belangrijk voor je is
 • zo schep je helderheid en vreugde op je pad.
 • het deelnemen aan het Pad wordt als heel vruchtbaar en plezierig ervaren.
 • PAD VAN LICHT geeft je handreikingen voor het oplichten, helen en zuiveren van je binnenwereld
 • je kunt hier op eigen wijze intuïtief creatief mee aan de slag gaan
 • je krijgt zin om zelf kleur en vorm te geven aan wat er in je leeft
 • je bent aan het goede adres: juist daar is alle ruimte voor!

IETS OVER HET ONTSTAAN VAN PAD VAN LICHT

We worstelen allemaal op een bepaalde manier in het leven van alledag. Soms gaat alles vanzelf maar vaker ook ervaren we zwaarte en moeite in ons leven.

We zijn niet gewend om hierin te delen met anderen laat staan om dit te zien als mogelijkheden om aan te groeien en bewuster en vanuit meer plezier en kracht te leven.

We voelen ons vaak alleen staan in wat wij meemaken.
Onze gevoeligheid wordt onze zwakte terwijl het zo'n mooie kwaliteit is.

We verlangen ernaar om onze sensitiviteit als kracht te ervaren.

Ook al is de wereld er nog niet echt aan toe, in jou en mij roept alles om een verandering van binnenuit.

Als we het licht op ons diepste donker durven schijnen kan ook die opgesloten kracht tot expressie komen. Veel mensen raken in deze tijd in een crisis. Oude manieren van doen, waarbij de ratio als leidraad gold, werken niet meer. Er wordt van ons gevraagd om meer als voelend mens in het leven te staan, vanuit onze vrouwelijke kracht te gaan leven.

 

Hoe doe je dat?
Wat vraagt dit van mij in mijn leven?

Hoe bouw ik mee aan een wereld waarin bezielde waarden gelden?
Het aansluiten bij een groep van gelijkgestemden kan je steun geven op je pad.

De aarde staat op een kantelpunt. Alles wordt alles, wil anders worden, moet anders worden.
Van hoofd naar hart, van denken naar voelen, van ego gericht zijn naar verbinding en eenheid.
Als wij als zoekende mens meebewegen in wat het leven van ons vraagt kan deze verandering van binnenuit vorm krijgen.
Zo kunnen wij samen vormgeven aan de nieuwe Aarde, waarin liefde, compassie en verbinding de rode draad vormen. 

 


Dit is wat een lid over het pad zegt:

 

Pad van licht helpt je ontdekken en doen. Het zet je aan tot nieuwe ideeën, inspiratie en laat je soms letterlijk "uit de kast" komen. Niks moet, alles mag. Het leert je je eigen creaties serieus te nemen en daarvan te genieten. Het leert je de tijd te nemen om te creëren, op welk vlak dan ook.
De creatieve opdrachten zetten telkens dat vlammetje bij me aan, al voel ik ook duidelijk wanneer ik er niet aan hoef te beginnen. Het leert me mijn intuïtie beter te vertrouwen. En het is prachtig om te zien hoe we met elkaar de verbinding aan gaan en hoe we telkens meer van onszelf laten zien.

 

en een ander lid:
Mijn zoektocht naar de zin van mijn leven is een creatieve ontdekkingsreis geworden naar nieuwe gebieden in mezelf!