kunst in afstemming

waar gevoel, kleuren, woorden en beelden samenkomen

Eigenlijk vind ik het heel leuk om te doen. Door de tijd heen deed ik het al regelmatig, te weinig voor mijn gevoel. In de toekomst zal ik het daarom ook steeds vaker gaan aanbieden. Kunst in afstemming, een werk, vaak in mixed media techniek met een afgestemd verhaal over de symboliek die ik voor de maker doorkreeg.

- kom maar kleintje -

Voor mijn innerlijk kind, ja, in afstemming op mezelf, ontstond dit toepasselijke werk. Zo is veel van wat ik maakte ontstaan. Dit werk heeft ook weer met een bijzonder verhaal vol van betekenis. Met hierin de eierschalen van het laatste witte ei van een van onze kippen. Enkele dagen nadat ze allemaal dood in het hok lagen, waarschijnlijk door een vos gegrepen.

- de vreugde van zijn -

Voor een lieve vriendin, die wegens ziekte vele jaren aan bed en huis gebonden was en daardoor erg het contact met de natuur mistte, maakte ik al naaiend een speels en troostrijk werk met vogels, vilt, papier, tekst en veertjes.
Het werk kreeg ook nog een bijpassend gedicht.

- verlangen naar thuis -

Janny Post, een in Frankrijk wonende visionaire, overleed in 2016. Ik volgde haar op afstand al vele jaren. Toen ze plotseling ziek werd deelde ze haar kleurrijke weg naar thuis, zoals ze het noemde, in heel persoonlijke notities.
Dit raakte me zo diep dat ik voor haar een afgestemd Spiegelbeeld van de ziel maakte en met haar deelde.