waar beweegt de kosmische energie naar toe?

 

Steeds vaker vragen mensen mij of ik me af wil stemmen op een of ander. Zij die dat vragen weten dat ik een sterke intuïtie en helder waarnemend vermogen heb. Het afstemmen op het onzichtbare veld is in feite deel van mijn werk. Een kant van mezelf die ik graag wat meer voor het voetlicht wil brengen. Neem even de tijd om het te lezen en laat gerust je reactie achter.

 

Op een stormachtige dag in het vroege voorjaar (1 februari 2020) vroeg een vriendin mij, nadat ik op haar bank zat bij te komen van een pittige fietstocht, kun je iets zeggen over: WAAR BEWEEGT DE KOSMISCHE ENERGIE NAAR TOE?

 

Van Corona had nog bijna niemand gehoord. Bij het terugluisteren, nu we een paar maanden verder zijn in de tijd, raakt het me des te meer wat ik toen zo voor de vuist weg zei en opnam op mijn mobiel. Daarom wil ik het graag met je delen.

 

Op haar vraag trok ik 4 spiegel van de zielkaarten. De laatste kaart die ik daarbij trok, resoneerde heel sterk, omdat dat de kaart van DE NIEUWE MENS is. (deze zie je ook bij dit artikel). Het is eigenlijk een heel mooi koesterend beeld, want als je naar het beeld kijkt dan zie je heel veel licht erom heen. Dat licht kunnen blaadjes zijn, maar ook ramen, energie in beweging.

 

We zitten op een punt dat er ook heel veel energie in beweging is, om ons heen, die ook van alles los trilt in onze binnenwereld. En die energie waar we in zitten brengt ons naar een hele nieuwe manier van zijn. Het is een verandering waar we in zitten, die we alleen goed tot stand kunnen brengen als we ook meebewegen met die verandering, mee resoneren en daarbij ook de kracht en de lichtheid van die energie, de doordringende kracht van die energie, dat we die durven tot ons te nemen. En ook echt, zie ik daarbij nu het lichaam, dat we ook echt ervan doordrongen zijn, dat we met ons lichaam die energie tot ons nemen.

 

Doordat er in feite zoveel aanvoer van lichtkracht om ons heen is, die lichtkracht trilt dingen los in ons lichaam die nog vastzaten. En het gebied waarbij dit het meest dingen in beweging brengt, is in de kwetsbaarheid van je menselijke zijn, de gevoeligheid van het innerlijk kind in jezelf. Er wil iets los getrild worden op ziels-niveau, op harts-niveau en op het niveau van ‘hoe beleef ik de innerlijke man en vrouw in mezelf’. Ik krijg de woorden ZACHTHEID en DOORTASTENDHEID te zien. Dus er wordt van alles los getrild in je lichaam en dat is vaak helemaal niet behaaglijk. Veel mensen zullen dit ook als onrust ervaren.

 

Dan kom ik meteen op de tweede kaart, want de tweede kaart is HEEL DE PIJN.

Die energie brengt traumastukken die we nog met ons meedragen als ballast in beweging. In het verleden hebben we heel veel levenslessen op ons genomen, als waren wij schuldig aan wat wij meemaakten. De nieuwe energie wil dat je je van die overtuiging bevrijdt want deze is niet meer dienend vanuit het hart. De oude energie ‘denkt’ in schuld en schaamte, terwijl de nieuwe energie ‘denkt’ in samenwerking en verbinding. Dat geldt zeker ook voor de verschillende facetten die je als mens in je draagt. Het leven is bedoeld om te spelen.

 

Dan komen we op de volgende kaart DE ENGEL VAN PLEZIER.

Eigenlijk om te genieten van het spelend in het leven staan, wat het kind in ieder mens van oorsprong ook zo goed kan, alleen we zijn het een beetje verleerd. We hebben ons teveel geïdentificeerd met alle dingen die mis gingen in ons leven, met alle rollen die we op ons gelegd kregen, van hoe hoort het en hoe moet je het doen, hoe gaan dingen. We willen nu ontdekken hoe dingen gaan als we al die oordelen, al die schuld en dat schaamtebesef vrijgeven en meer vanuit liefde en vanuit lichtheid in het leven staan. Om dat te kunnen komt er eerst zwaarte aan het licht. Veel mensen zijn gericht op de buitenwereld en als ze zwaarte ervaren, hebben de meeste mensen de neiging om daar de ander de schuld van te geven.

 

Projectie is een woord wat bij heel veel mensen gaat leven. Wat is het eigenlijk en wat kan ik ermee? Als je projecteert richt je je lichtkracht naar buiten, maar je richt ook je schaduw naar buiten. En van de nieuwe mens wordt gevraagd die lichtkracht van binnenuit te leven, dus op jezelf te richten en in je eigen lichtkracht te gaan staan, waarmee automatisch de schaduw in jezelf meegaat. Dan ervaar je dat je licht en donker als twee polen in je mens zijn met je meedraagt. Mocht er een conflict zijn om je heen, of mocht je pijn oplopen, dan wordt er van je gevraagd om daarin echt naar jezelf en je eigen aandeel te kijken.

 

De engel van plezier geeft ook aan dat voor mensen die deze weg durven te gaan, dat het ook lichter wordt. Wel een mooie lichtgevende gedachte. Daarin is ook de kleur indigo maatgevend, die zegt dat ook intuïtie en intuïtief in het leven staan ook veel meer voorrang krijgt op hoofd-denken en plannenmakerij. Steeds meer mensen zullen daardoor ook opstaan in hun kracht en in hun hele eigen authentieke kracht, omdat het een kracht is die je niet meer van buitenaf opgelegd wordt maar van binnenuit beleefd wordt.

 

Nou ligt hier als laatste kaart VOLG DE TEKENS en ik stel me zo voor dat met al die lichtimpulsen die we dus nu krijgen, er veel verwarring ontstaat bij mensen, onrust en verwarring en dat het dan wel heel belangrijk is om daarbij dicht bij jezelf te blijven en je verbonden te voelen met het groter geheel. Niet meer jezelf te zien als een los individu maar als een mens verbonden met een groot kosmisch netwerk waarin ook jij een rol vervult. En wanneer je wat meer gericht bent op de subtiele tekens die je op je pad ontvangt, helpt je dat om ook meer je richting te gaan bepalen.

 

Die lichtkracht die dus nu naar de aarde komt haalt heel veel omver. Het is net als de stormen van de afgelopen dagen. Er wordt van alles los getrild, er komt van alles naar boven. Er wordt van ons gevraagd de ogen naar binnen te richten en niet de schuld buiten je te leggen. Ook niet de schuld in jezelf te leggen, maar juist met heel veel liefde en compassie te kijken naar alle vermogens en onvermogens die je als mens met je meedraagt. Een mens mag ook onvermogend zijn. Dat is juist waar het nu over gaat: durf je te verbinden met je eigen onvermogen. Durf kwetsbaar te zijn, durf het niet te weten, durf uit te reiken naar de ander. Doe het niet alleen, samen sta je sterk en herken je je ook in elkaar en kun je elkaar verheffen tot die nieuwe mens.

 

We zijn allemaal even zoekend hoe dat te doen en op een bepaalde manier net zo onzeker, ook al doen sommige mensen voorkomen dat ze het niet zijn. In die onzekerheid ligt juist onze kracht. Mogen we dat zijn en mogen we het ook niet weten. Geef je maar over aan de tekens op je pad en laat je maar leiden door wat het pad je aanreikt. Het leven is heel wijs uit zichzelf. Stroom maar mee op de wijsheid van het leven zelf. De natuurlijke flow wil veel meer gehonoreerd worden.

 

 

Herken je je in mijn verhaal?

 

Mogelijk roept het vragen bij je op waar je graag met mij over van gedachten wisselt.

 

Wil je dat ik me afstem op jouw specifieke situatie?

Of heb je belangstelling voor mijn spiegel van de ziel kaarten?

 

Kijk even verder op mijn site naar de mogelijkheden.

 

 

Jacinta

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0